Problem ciepłej wody użytkowej

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest procesem, na którego potrzeby w ciągu roku jest przeznaczane od 9-15% energii pierwotnej w przeciętnym budynku mieszkalnym. Większości z nas ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której po odkręceniu kurka nie płynęłaby ciepła woda umożliwiająca umycie naczyń, wzięcie kąpieli etc. Najczęściej problemem nie jest sam brak ciepłej wody ale sposób i jakość jej przygotowania.

Sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej jest wiele, poniżej przedstawimy te najczęściej spotykane.

Gazowe lub elektryczne przepływowe podgrzewacze ciepłej wody

W przypadku tego rozwiązania przepływająca przez taki podgrzewacz woda ogrzewana jest "na bieżąco". Urządzenie włącza się z chwilą okręcenia kurka ciepłej wody a wyłącza wraz z jego zakręceniem. W gazowych podgrzewaczach w momencie rozruchu dochodzi do zapłonu gazu w palniku i ogrzania powierzchni wymiany ciepła przez którą przepływa woda a w przypadku rozwiązań elektrycznych mamy do czynienia z grzałką elektryczną.

Rozwiązanie takie ma zarówno swoje wady jak i zalety:

 • przy rozruchu urządzenia należy liczyć się ze stratami zarówno wody jak i energii. Z chwilą odkręcenia kurka, przez pewien czas z rur musi spłynąć woda chłodniejsza zanim w podgrzewaczu zostanie ona ogrzana. Zanim element grzewczy osiągnie temperaturę wystarczającą na pogrzanie wody, mamy wtedy również do czynienia ze stratami energii.
 • urządzenia te charakteryzują się zwykle zbyt niską wydajnością. Dzieje się tak najczęściej w przypadku kilku odbiorców.

 • Pojemnościowe zasobniki ciepłej wody.

  Pojemnościowe zasobniki mają za zadanie utrzymywać stałą temperaturę wody w zbiorniku przy jego całkowitym wypełnieniu. Zasada działania jest bardzo prosta - napełniony wodą zasobnik wyposażony jest w grzałkę elektryczną, lub spiralę wypełnioną czynnikiem grzewczym która współpracując z termostatem lub czujnikiem temperatury ogrzewa wodę do zadanej temperatury. W momencie rozbioru wody jej ubytek uzupełniany jest na bieżąco z instalacji wody zimnej celem jej ogrzania.

  Pojemnościowe zasobni c.w.u. mogą współpracować z instalacjami zaopatrującymi je w czynnik grzewczy, są to między innymi: kotły, wymienniki ciepła, pompy ciepła, układy solarne. Znajdująca się wewnątrz wężownica oddaje ciepło wodzie znajdującej się w zbiorniku. Strumień czynnika grzewczego jest kontrolowany poprzez zawory regulacyjne i czujniki temperatury. Gdy temperatura wody w zasobniku spadnie poniżej ustalonej temperatury zostaje zwiększony strumień ciepła dla zasobnika. Zasobnik powinien być tak dobrany aby cały czas pokrywać bieżące zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla każdego z odbiorców a właściwie wykonana cyrkulacja umożliwia pobór ciepłej wody od razu po otwarciu punktu poboru.


  Elektryczne urządzenia tego typu nazywane są elektrycznymi pojemnościowymi podgrzewaczami ciepłej wody i kuszą klienta niskimi w porównaniu z innymi rozwiązaniami tego typu kosztami inwestycyjnymi. Ze względu na fakt, iż zasilane one są energią elektryczną liczyć się należy ze znaczącymi kosztami eksploatacyjnymi, które można ograniczyć określając dokładnie zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Wpływ na wartość zapotrzebowania ma m.in.:

  - liczba odbiorców;

  - rodzaj zastosowanej armatury;

  - wielkość obiektu.