Sieci ciepłownicze

Sieci ciepłownicze to system rurociągów, którymi dostarczany jest czynnik grzewczy do poszczególnych punktów odbioru. W punktach odbioru ciepło sieciowe na drodze wymiany ciepła przekazywane jest urządzeniom grzewczym.

Nośnikiem ciepła może być m.in.:

 • woda o wysokich parametrach (np. 120/70 st. C);
 • woda o średnich parametrach (90/60 st. C);
 • woda o niskich parametrach (50/30 st. C);
 • para przegrzana;
 • para wilgotna.
 • Sieć ciepłownicza a przyłącze.

  Przyłącze sieci cieplnej jest to odcinek rurociągu bezpośrednio doprowadzający ciepło do odbiorcy - indywidualnego bądź grupowego. Samo doprowadzenie przewodów cieci ciepłowniczej w pobliże odbiorcy nie gwarantuje więc możliwości korzystania z ciepła sieciowego.

  Poza nowo wykonanym lub istniejącym przyłączem sieciowym konieczne są również urządzenia umożliwiające odbiór dostarczonej energii. Poprzez wykorzystanie grupowych lub indywidualnych węzłów ciepłowniczych można zaopatrzyć budynki w ciepło niezbędne do ogrzania pomieszczeń lub przygotowania c.w.u.

  Zalety ciepła sieciowego?

  Do niezaprzeczalnych zalet ciepła sieciowego należy przede wszystkim jego ciągła dostawa w ciągu całego roku - zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

  Nie ma potrzeby składowania opału niezbędnego w przypadku kotłów na paliwo stałe lub płynne. A co za tym idzie, nie ma konieczności dostosowywania systemu wentylacji, nie ma zagrożenia wybuchem, pożarem bądź zaczadzeniem.

  Wykorzystując liczniki i podzielniki ciepła istnieje możliwość indywidualnego rozliczenia zużytej energii co w połączeniu z nowoczesnymi systemami automatyki i monitoringu pozwala znacznie ograniczyć koszty ogrzewania i przygotowania c.w.u.