Jak ogrzewać?

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI SYSTEM GRZEWCZY?

Dostępne obecnie na rynku rozwiązania technologiczne mogą przyprawić osoby, który postawione zostały przed koniecznością wyboru najbardziej optymalnego systemu ogrzewania o zawrót głowy. Wybór właściwego systemu ogrzewczego jest jedną z ważniejszych decyzji jakie należy podjąć podczas budowy. Zwłaszcza, że ok. 90% energii pierwotnej wykorzystywane jest obecnie na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podczas jej podejmowania należy wziąć pod uwagę kilka aspektów.

Rozwiązania konstrukcyjne

Sprowadza się to przede wszystkim do jak najmniejszego zapotrzebowania na ciepło poprzez ograniczenie strat przez przegrody budowlane. Im mniejsze straty do otoczenia, tym mniejsze zapotrzebowanie na ciepło a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania budynku. Dobra izolacja termiczna, drzwi i okna o niskim współczynniku przewodzenia, odzysk ciepła to tylko kilka elementów, które wpływać będą korzystnie na bilans energetyczny.

Przeznaczenie obiektu

Inaczej ogrzewane są budynki mieszkalne a inaczej budynki użyteczności publicznej. Chodzi tu zarówno o przyjęte w danym pomieszczeniu temperatury jak i czas przebywania ludzi, rodzaj wykonywanej pracy itp.

Dostępne uzbrojenie terenu

Kluczowym elementem przy doborze systemu jest dostępność potencjalnych źródeł/nośników ciepła lub paliwa, które posłużyć może do jego wytworzenia. Oczywiście najlepiej gdyby znajdowały się one w bezpośrednim sąsiedztwie nowo stawianego budynku. Poniżej przedstawiliśmy dwie najczęściej spotykane sytuacje.

  • wysokoparametrowa/niskoparametrowa sieć cieplna - nośnik ciepła dostarczany jest z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowych. W takim przypadku istnieje możliwość wykonania przyłącza do projektowanego budynku, dostarczając ciepło sieciowe do grupowego bądź indywidualnego kompaktowego węzła cieplnego (np. dla domów jednorodzinnych/szeregowych). Niezaprzeczalną zaletą takiego rozwiązanie jest ciągłość dostarczania energii. W ciągu okresu grzewczego na potrzeby c.o. i c.w.u. a poza nim na potrzeby c.w.u.

  • sieć gazowa - możliwość przyłączenia odbiorcy do sieci rozprowadzającej gaz ziemny w celu dostarczenia paliwa potrzebnego do spalania w kotłach, konwektorach, nagrzewnicach gazowych bądź w gazowych promiennikach podczerwieni. Jest to atrakcyjna alternatywa dla ciepła sieciowego. Paliwo dostarczane jest przez cały rok bez ingerencji od strony odbiorcy.

  • sieć energetyczna - umożliwia ogrzewanie budynku energią elektryczną. Proste i stosunkowo tanie w instalacji wiąże się jednak ze znaczącymi kosztami eksploatacyjnymi. Nawet przy zastosowaniu jak najbardziej energooszczędnych urządzeń należy się liczyć z wysokimi rachunkami za energię elektryczną.
  • Brak lub ograniczone uzbrojenie terenu

    W skrajnym przypadku teren, na którym inwestor planuje postawić nowy budynek może nie posiadać żadnego uzbrojenia poza przechodzącym przez działkę wodociągiem, kanalizacją i kablem energetycznym.

    Oczywiście można zdecydować się w takim przypadku na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody przy pomocy energii elektrycznej, jednak wiąże się to jak już wspomnieliśmy ze znacznymi kosztami eksploatacyjnymi. Coraz większą popularnością cieszą się więc alternatywne źródła energii.