Wykonawstwo

Spis najważniejszych prowadzonych przez nas realizacji.

Opis rok wykonania
Wykonanie przyłącza sieci cieplnej preizolowanej niskich parametrów od pkt. "A" na istniejącej zewnętrznej instalacji odbiorczej kanałowej do budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Piaskowej 4, 2xD60/125 m, o długości 15,2 mb. wraz z rozdzielnia ciepła. 2010
Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. H.Sawickiej 20, 2xDn42/110 o długości L=125,00mb. 2009
Wykonanie węzła jednofunkcyjnego dla budynku przy ul. Różanej 5 (PUF Sp. z o.o.) w Koszalinie. 2009
Wykonanie budowy węzła co + cwu w budynku Parafii Ewangelicjo-Ausburskiej Jezusa Dobrego pasterza przy ul. Połczyńskiej 1w Koszalinie. 2008
Wykonanie Przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej i budowa przyłacza sieci do bud. mieszkalono-usługowego przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 na dz. nr 242 w Koszalinie. 2008
Wykonanie modernizacji węzłów cwu. w Koszalinie przy ul. Sikorskiego 7c i Sikorskiego 9a. 2008
Wykonanie sieci 2xDn60,3/110, L=123 mb, i przyłacza 2xD48,3/110 mm, L=49,4 mb przy ul. Zwycięstwa 202B w Koszalinie 2007
Wykonanie budowy węzła co + cwu w budynku przy ul. Zwycięstwa 202B w Koszalinie. 2007
Wykonanie modernizacji grupowego węzła co. i cwu. przy Sikorskiego 6f w Koszalinie 2006
Wykonanie przyłacza cieplnego do budynku archiwum przy ul. Andersa w Koszalinie metodą crakingu 2006
Remont węzła co. i cwu. strony wysokiej przy Karłowicza 7, 9, 13 i Chałubińskiego 8 w Koszalinie 2005
Remont węzła co. strona niska przy Chałubińskiego 8-8c w Koszalinie 2004
Remont węzła co. i cwu. przy Karłowicza 7-7e w Koszalinie 2004
Remont węzła co. i cwu. przy Karłowicza 13a w Koszalinie 2004
Remont węzła co. i cwu. przy Karłowicza 9d w Koszalinie 2004
Montaż 118 licznkiów ciepła wraz z przebudową rozdzileni co w budynkach mieszlanych u uzyteczności publicznej 1999
Budowa przyłącza cieplnego oraz węzła co., ct. i cwu dla Politechniki Koszalińskiej przy sniadeckich 2 w Koszalinie 1999
Budowa węzła co i cwu. dla Zespołu Szkół Budowlanych przy Orlat Lwowskich w Koszalinie 1998

Powyższa lista jest obecnie cały czas aktualizowana.